fbpx

Jak funguje generátor ozónu

Jakým způsobem vyrábí generátor samotný ozón?

OZON3 illustration2
  1. Okolní vzduch v místnosti je nasáván do generátoru ozónu.
  2. Filtr zabraňuje usazování prachu a hmyzu v koronové komoře.
  3. Ventilátor urychluje průchod vzduchu generátorem, aby mohl být vytvořen ozón.
  4. Vysokonapěťový koronový mechanismus převádí kyslík na ozón.
  5. Mřížka z nerezové oceli chrání uživatele před výbojem během provozu. 
    Následně je nově vzniklý ozón vypouštěn do místnosti, kde likviduje viry, pachy a další škodlivé nečistoty.

Generátory ozónu, které se běžně prodávají, fungují zpravidla na principu vysokonapěťového náboje. Výbojovým elementem prochází pracovní médium, tedy kyslík, který se do zařízení dostane díky své přítomnosti v okolním vzduchu. V prostředí výbojového elementu pak dochází k samotnému vysokonapěťovému výboji, který vytvoří tak velkou energii, že dojde ke štěpení molekul kyslíku na samotné atomy. Vytvořený atomární kyslík se pak slučuje s běžným molekulárním kyslíkem, čímž vznikne ozón, tedy molekula se třemi atomy kyslíku. Je zřejmé, že generátor ozónu tedy neprodukuje pouze čistý ozón, ale na svém výstupu jde o kombinaci mnoha prvků, které se běžně vyskytují ve vzduchu, avšak s přídavkem ozónu. To, kolik ozónu ve výstupu bude, je dáno výkonem zařízení a jeho schopností přeměňovat dvoumocný kyslík na trojmocný. Některé generátory mohou mít speciální vstup, kterým se do zařízení pumpuje čistý kyslík. Díky tomu je možné zvýšit celkovou produkci ozónu, čímž se zvýší výkon samotného zařízení. V takovém případě jsou však kladeny velmi vysoké nároky na chlazení zařízení, poněvadž vytváření vysokonapěťových výbojů je spojeno se zahříváním celého generátoru. Právě ventilátor je pak hlavním zdrojem hluku, který i přes svou výši není nikterak nepříjemný z hlediska ostatních spotřebičů či zařízení, které se běžně v domácnostech nebo kancelářích používají.

Reakce ozónu s materiály?

Vzhledem k tomu, že má ozón-O3, silné oxidační účinky může poškodit povrchy náchylné na korodování a může způsobit degradaci některých gumových výrobků a plastů. Doporučujeme veškeré umělecké předměty, nebo předměty vysší hodnoty, které by se mohli poškodit vynést z čištěných místností, nebo je zabezpečit důkladným zabalením.

 

Ozón nemá žádný vliv na tyto materiály, které mají na ozón vynikající odolnost:

Butyl, CPVC (křehne), PEX, Durachlor-51, Ethylen-propylen, Silikon, PVDF Kynar, Santoprene, Nerezová ocel 304/316, Sklo, HDPE, PTFE, Polyurethan.

 

Ozón při vysokých koncentracích a dlouhodobém používání má na tyto materiály malý vliv a jejich odolnost je vysoká:

ABS plast, Akryl (Perspex), Bronz, EPDM, Flexelene, Fluorosilikon, Hliník, LDPE, Mosaz, Měď, Nerezová ocel jiná, Polyakrylát, Polysulfid, PVC (křehne), Tygon.

 

Používáním ozónu jste schopni poškodit již během několika týdnů materiály, které mají dobrou odolnost:

Acetal (Delrin), GFPP, Lité železo, Monel, Neopren, Polyamid (PA), Polypropylen.

 

Nedoporučuje se používání ozónu u materiálu, které mají nízkou odolnost a kde k poškození dochází již po několika hodinách:

FRD, Magnesium, Nitril, Nylon, Ocel, Přírodní kaučuk, Zinek.